Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL

BLOG

22.11.2016

Odstąpienie od umowy z operatorem sieci komórkowej


Dzisiaj chcę opowiedzieć o sprawie, którą prowadziłam kilka lat temu. Dotyczyła ona kwestii odstąpienia od umów zawartych z operatorem sieci komórkowej (dalej: "operator"). Umowy dotyczyły świadczenia usług telekomunikacyjnych, tzw. internetu w tablecie oraz zakupu na raty samego urządzenia - tabletu. Do zawarcia umów doszło przez telefon. Telemarketerka operatora złożyła mojemu Klientowi ofertę zakupu takiego urządzenia wraz z usługą internetową, a on ją przyjął.
 
Kilka dni później kurier doręczył mojemu Klientowi tablet oraz kartę SIM. W zestawie przysłanym kurierem nie było żadnej informacji na temat tego, w jaki sposób zaistalować kartę SIM. Wobec tego mój Klient chcąc uruchomić urządzenie starał się włożyć kartę tak, jak uważał, że powinna być zainstalowana. Niestety podczas tej operacji karta wpadła mu do środka urządzenia i nie chciała samodzielnie z niego wypaść. Wobec tego Klient udał się do najbliższego butiku sieci, w której zakupił urządzenie, gdzie niestety poinformowano go, że oni nie mogą mu w niczym pomóc. Wobec powyższego mój Klient zdecydował się wypełnić oświadczenie dołączone do zestawu o możliwości odstąpienia od umowy zawartej "na odległość" w terminie 10 dni, zapakował tablet i odesłał na wskazany przez operatora adres.
 
Operator jednakże nie chciał przyjąć do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od umów zostało złożone skutecznie i umowy należało uważać za niezawarte. Operator wystawiał więc mojemu Klientowi faktury, żądając zapłaty za usługi, z których mój Klient nie korzystał, strasząc oczywiście koniecznością wystąpienia na sądową drogę dochodzenia roszczeń, jeśli nie zostaną one uregulowane w terminie. Operator również wystąpił z pismem wskazując, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie zostało skutecznie złożone, gdyż zwrócony sprzęt został przez Klienta uszkodzony. Zdaniem operatora jedynie sprzęt nie wykazujący oznak używania, a już na pewno taki, który nie został w żaden sposób uszkodzony, może zostać zwrócony w ramach przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy.
 
Korespondencję na ten temat wymienialiśmy z operatorem kilka razy. Jednakże żadne argumenty prawne, w tym powoływanie się na treść przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami), wskazującego, że konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, oraz że już z samego brzmienia przepisu wynika, że stan techniczny zwracanego sprzętu nie ma wpływu na skuteczność złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie przekonywały operatora.
 
W tej sytuacji konieczne było wystąpienie do sądu z żądaniem ustalenia na mocy art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, że mój Klient skutecznie odstąpił od umów zawartych z operatorem i że one nie istnieją w obrocie prawnym.
Po wniesieniu powództwa okazało się, że pozwana spółka nie wniosła odpowiedzi na pozew, toteż sąd wydał wyrok zaoczny w całości uwzględniający żądanie mojego Klienta. Po wniesieniu sprzeciwu od wyroku zaocznego, odbyło się jedno posiedzenie sądu, na którym zapadł wyrok w całości utrzymujący wyrok zaoczny. Pozwana uchybiła terminowi na wniesienie apelacji i wyrok stwierdzający, że klient skutecznie odstąpił od obu umów zawartych z operatorem stał się prawomocny.
W międzyczasie pozwana wystąpiła z pozwem o zapłatę z tytułu nieopłaconych przez mojego Klienta faktur VAT. Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, operator cofnął powództwo o zapłatę.
 
Nie był to jednakże koniec tej historii. W programach księgowych operatora zostało błędnie zaznaczone, że mój Klient odstąpił skutecznie jedynie od umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wobec czego, kilka miesięcy później otrzymał kolejne wezwanie do zapłaty kwot wynikających z umowy zakupu tabletu wraz z groźbami wpisania go do rejestru dłużników. W tym przypadku pomógł dopiero kontakt z szefem działu prawnego operatora, gdyż nawet pisma wysyłane do działu windykacji z kopią wyroku z klauzulą prawomocności państwa z windykacji przekonać nie chciały.
 
Morał z tego taki, że nigdy nie należy się poddawać i nawet z największymi jesteśmy w stanie wygrać.
 

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

POWRÓT

Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGATA BZDYŃ

ul. Bagno 2, 00-112 WARSZAWA

Tel. Komórkowy: +48 733 310 782

abzdyn@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz