Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL

BLOG

31.03.2017

Deklaracje jednostronne Rządu w praktyce ETPCz


Kontynuując wpisy dotyczące ciekawych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - dziś wpis dotyczący decyzji o skreśleniu sprawy z listy spraw przed Trybunałem - Wygoda v. Polsce (nr sprawy 6738/12). Państwo Wygoda byli rodzicami dziewczynki, która zmarła w wyniku powikłań po zbyt późno wykrytym schorzeniu - niedorozwoju lewej komory serca. Po śmierci dziecka postępowanie przygotowawcze trwało 7 lat, jednakże żadnemu z lekarzy nie udało się postawić zarzutów. Po tym czasie rodzice zdecydowali się na wniesienie skargi do Trybunału. Skarżący podnosili, że w ich sprawie doszło do naruszenia art. 2 Konwencji (prawo do życia) poprzez niewystarczające wyjaśnienie przez władze polskie przyczyn śmierci ich dziecka, nieustalenie osób, które popełniły błąd i nie doprowadziły do ich ukarania. 
W toku postępowania przed Trybunałem Rząd RP zaproponował skarżącym ugodę, w której proponował zapłatę 12 500 PLN słusznego zadośćuczynienia, ale nie przyznawał się do naruszenia art. 2 Konwnecji. Skarżący jednakże nie zdecydowali się jej zawrzeć. Wobec takiej postawy skarżących Rząd RP przysłał Trybunałowi propozycję deklaracji jednostronnej, w której oświadczył, że skarżący otrzymają kwotę 12 500 PLN oraz przyznał, że doszło do naruszenia proceduralnego aspektu art. 2 Konwencji. Trybunał niestety zaakceptował propozycję Rządu i skreślił sprawę z listy spraw. 
Dlaczego niestety? Otóż taka decyzja Trybunału nie ma oparcia w przepisach Konwencji bezpośrednio. Możliwość przedłożenia przez Państwo i zaakceptowania przez Trybunał deklaracji jednostronnych wynika z Reguły 62A Regulaminu Postępowania przed Trybunałem oraz jego własnego orzecznictwa - Tahsin Acar v. Turkey [GC], no. 26307/95, §§ 75‑77, ECHR 2003-VI; WAZA Spółka z o.o. v. Poland (dec.), no. 11602/02, 26 June 2007; Sulwińska v. Poland (dec.), no. 28953/03, 18 September 2007).
Pełnomocnicy skarżących w sprawie Wygoda v. Polsce podnosili, że tym samym Trybunał uniknął okazji do wypowiedzenia się w sprawie błędów lekarskich i możliwości ich ścigania na drodze postępowania karnego w Polsce. Poprzednie orzeczenia Trybunału w podobnych sprawach, jak widać nie miały jakiegokolwiek oddźwięku na praktykę postępowania w naszym kraju. 
Ponadto, decyzja Trybunału, mimo iż przyznaje skarżącym rację i zakłada wypłacenie im zadośćuczynienia za doznane naruszenie ich praw jest dla nich niekorzystna. Nie dość, że nic nie zmienia w ich sytuacji faktycznej - na jej podstawie skarżący nie będą mieli prawa żądać wznowienia postępowania, a nawet zwrócić się o pomoc do Komitetu Ministrów, w przypadku, gdyby Rząd nie miał zamiaru wypełnić swojej obietnicy zapłaty zadośćuczynienia, gdyż takie decyzje Trybunału nie podlegają kontroli ich wykonania właśnie przez Komitet. 
Nadmienić należy, że nie jest to pierwsza sprawa skreślona przez Trybunał w taki sposób z listy spraw. Taka praktyka Trybunału znajduje coraz szersze zastosowanie, co niestety należy potępić, gdyż unika się w ten sposób okazji do ocenienia przez Trybunał sytuacji poważnych, mających wpływ nie tylko na sytuację jednostkową skarżącego. Podobnym przykładem, przy rozpoznawaniu którego uniknięto wypowiedzenia się, co do zgodności polskiego prawa z prawami zawartymi w Konwencji oraz zasadami wynikającymi z orzecznictwa Trybunału była sprawa B.J. i S.J. v. Polsce (nr skargi 52520/12). W tej ostatniej Trybunał miał okazje wypowiedzieć się na temat faktu, że pokrzywdzona przestępstwem popełnionym przez nieletnich nie miała prawa uczestnictwa w postępowaniu przeciwko nim oraz zaskarżania wydanych w sprawie decyzji. 
Praktykę akceptacji w tak szerokim zakresie oraz w sprawach, które mają znaczenie nie tylko w wymiarze jednostkowym należy zdecydowanie potępić.

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

POWRÓT

Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGATA BZDYŃ

ul. Bagno 2, 00-112 WARSZAWA

Tel. Komórkowy: +48 733 310 782

abzdyn@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz